Poliuretany

W celu zapewnienia optymalnych warunków oraz konieczności oszczędzania energii, poszukujemy ciągle nowych rozwiązań izolowania z coraz bardziej efektywnymi właściwościami materiałów izolacyjnych.

 

PetroStal jako jedna z niewielu firm oferuje natrysk powłok z pianki poliuretanowej.

 

Do tego celu, wykorzystujemy najnowocześniejsze aparaty do spieniania poliuretanu oraz doskonale wykwalifikowaną kadrę pracowników posiadających wieloletnie doświadczenie – na najwyższym poziomie, przy zastosowaniu materiałów od wiodących dostawców.

 

Technologie, które stosujemy, wypierają tradycyjne materiały izolacyjne takie jak wełna mineralna, kauczuk czy styropian. Spowodowane jest to doskonałymi właściwościami jakie posiada piana poliuretanowa:
  • niski współczynnik przewodzenia ciepła – o połowę mniejszy od styropianu i wełny mineralnej
  • całkowita eliminacja mostków termicznych, powodujących straty ciepła, bezspoinowość
  • lepsza izolacja hałasu, zdrowsze, czystsze otoczenie, bez alergenów, grzybów, kurzu, gryzoni i owadów
  • niebywale szybka aplikacja – do 300 m2 w ciągu jednego dnia
  • jednorazowy natrysk o szybkości schnięcia 15 s
  • odporność na agresywne środowisko chemiczne, właściwości hydroizolacyjne
  • niezmienność parametrów fizycznych w czasie
  • POLIURETAN (100 mm)
  • STYROPIAN (133 mm)
  • WEŁNA MINERALNA (154 mm)
Jak powstaje poliuretan?

 

Poliuretany (PUR lub PIR) są to polimery powstające w wyniku addycyjnej polimeryzacji, wielofunkcyjnych izocyjanianów (składnik „B”) z poliolami (składnik „A”).

 

W praktyce Poliuretan powstaje na skutek zmieszania w odpowiednich proporcjach dwóch odmiennych składników chemicznych („A” i „B”) przy użyciu aparatu spieniającego porcji zmieszanych surowców do przestrzeni, która ma być wypełniona, w którym następuje wzrost i utwardzenie pianki. W przypadku prowadzenia prac metodą natrysku, nanosi się rozpyloną mieszaninę bardzo aktywnych surowców na izolowaną powierzchnię, w sposób analogiczny jak przy malowaniu natryskowym.

 

Reakcja ta może przebiegać błyskawicznie, z wydzieleniem dużych ilości ciepła bez obecności produktów ubocznych.

 

Finalnie otrzymujemy produkt stały (około 20 krotne zwiększenie objętości w stosunku do użytych składników „A” i „B”), o strukturze porowatej, bardzo lekki i o bardzo dobrych parametrach izolacyjnych.

 

banner-poliuretany

Zdjęcie BASF Polska.

Pianka (PUR/PIR) przywiera do większości powierzchni, takich jak powierzchnie drewniane, metalowe, betonowe, szklane i powierzchnie większości tworzyw sztucznych.

 

Utwardzona pianka chroni przed wilgocią, izoluje, tłumi hałas, wzmacnia strukturę, uszczelnia przed przenikaniem powietrza i wygłusza puste przestrzenie. Poliuretany posiadają atesty morskich towarzystw klasyfikacyjnych, ITB oraz PZH.

 

W zależności od modyfikacji odpowiedniej proporcji składnika „A” oraz „B” pianka poliuretanowa może mieć różne właściwości fizyczne. Stanowią one bezsprzeczną zaletę tego typu izolacji.

 

pur

 

cert_polychem