BUDIMEX

Izolacja zimnochronna przepompowni oraz blachowanie instalacji c.o. oraz wody lodowej na nowo budowanym centrum biznesowym „Neptun”