MPI KOS-EKO

Blachowanie taśmociągu estakady nawęglania na terenie ciepłowni w Kościerzynie