PGNIG TERMIKA

Elektrociepłownia Siekierki – Warszawa – izolacja kanałów reaktora spalin na kotle