PIPECON POLSKA

(miejsce przeznaczenia: Libia) – izolacja rurociągów spalin DN 1600