SKWER MORENA

w Gdańsku – izolacja rurociągów c.o. oraz wody lodowej