UNIWERSYTET GDAŃSKI

Wydział Biologii – izolacja kanałów wentylacyjnych, instalacji c.o. oraz glikolu