Zgrzewanie szpilek i kołków
  • Home
  • Zgrzewanie szpilek i kołków

Wykonujemy usługi zgrzewania łukowego szpilek oraz kołków o średnicach od 3 do 8 mm w oparciu o wykwalifikowaną kadrę oraz wysoce zaawansowanym technicznie i wysokowydajnymi urządzeniami do zgrzewania. Posiadamy certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego na podstawie warunków technicznych / normy PN-EN ISO 14555:2017 oraz PN-EN ISO 14732:2014, 2014/68/UE (PED).

W zakresie zgrzewania świadczone przez nas usługi obejmują:
  • doradztwo techniczne (opracowanie dokumentacji)
  • dostawę materiałow
  • trasowanie oraz przygotowanie powierzchni
  • zgrzewanie
  • kontrolę i badanie jakości
Do produkcji szpilek oraz kołków stosujemy odpowiednio dobrany materiał, spełniający wszystkie wymagania stawiane temu produktowi. Wybór odpowiedzniej, ściśle określonej mieszanki stali pozwoli osiągnąć najwyższa jakość usługi. Zgrzewanie szpilek i kołków ma swoje zastosowanie w takich branżach jak:
  • stoczniowa & offshore (izolacje, wiązki przewodów, pokrywy, luki, konstrukcje stalowe)
  • energetyczna i petrochemiczna (izolacje kotłów, kanałów oraz zbiorników) – mocowanie mat izolacyjnych
  • klimatyzacyjna (zbiorniki, klimatyzacja i wentylacja)