Logo

Pobierz logo PetroStal. Prosimy o rozważne stosowanie znaku firmowego. W razie pytań dotyczących rozpowszechniania prosimy o kontakt info@petrostal.com

Kolorowe poziome

Kolorowe pionowe

Niebieskie poziome

Niebieskie pionowe

Niebieskie invert poziome

Niebieskie invert pionowe

Monochromatyczne poziome

Monochromatyczne pionowe

Monochromatyczne invert poziome

Monochromatyczne invert pionowe


Księga znaku (logo poziome)

Księga znaku (logo pionowe)