ARDAGH GLASS

Huta szkła – izolacja kanałów spalin, wentylatorów, reaktora DeSOx  oraz elektrofiltra.