DALKIA PÓŁNOC

Kanały oraz urządzenia układu odpylania dla kotła WR10-M w ciepłowni Marianki w Świeciu