GAZ SYSTEM

(Rozdzielnia Węzła Gazowniczego Gustorzyn) – izolacja zbiorników wraz z aparaturą