LOTOS PETROBALTIC

Utrzymanie ruchu oraz modernizacja platformy PETROBALTIC, PETRO GIANT oraz BALTIC BETA.