STOCZNIA REMONTOWA / MARTIN LINGE FSO

Izolacja wydechów na jednostce HANNE KNUTSEN przebudowywanej w ramach projektu MARTIN LINGE FSO