MPI KOS-EKO

Instalacja odpylania kotła nr 3 i 4 w ciepłowni Kościerzyna