PetroStal – Izolacje przemysłowe, izolacje termiczne, poliuretany
facebook.com/petrostal instagram.com/www_petrostal_com

Polityka firmy

Najważniejszym celem firmy PetroStal jest usatysfakcjonowanie klienta poprzez zapewnienie mu kompetentnej i profesjonalnej obsługi oraz wykonywanie terminowo usług w wysokiej jakości.

Zadowolenie naszych partnerów uzyskujemy stosując standardy wdrożonych systemów zarzadzania jakością, zarzadzania środowiskiem oraz zarzadzania Bezpieczenstwem i Higieną Pracy

Rozwojowi firmy przyświecają podstawowe wartości, którymi są: klient, wiarygodność, kompetencje, bezpieczenstwo pracy, ochrona środowiska, nowoczesne technologie, ciągle doskonalenie metod pracy, zapobieganie urazom i wypadkom przy pracy oraz budowanie przewagi konkurencyjnej przy zachowaniu najwyższych standardów etyki zawodowej.

Polityke firmy realizujemy uwzgledniając niżej wymienione cele:

Zaufali nam